oynimiisokuvaloppukuva
     PALVELUT

      KOTI


      PALVELUT


      YRITYS


      ASIANTUNTIJAT


      YHTEYSTIEDOT     OLTEN PALVELUT ASIKASYRITYKSILLE

Asiantuntijapalveluja yritysten omistajille ja johdolle

    Olten Oy tuottaa asiakasyrityksille asiantuntijapalveluita, jotka lisäävät asiakasyritysten     tuloksentekokykyä.
    Nykypäivän yritykset kohtaavat entistä avoimemman ja haastavamman                             kilpailuympäristön. Tämä asettaa uusia vaatimuksia yritysten omistamiselle ja                     johtamiselle. Olten Oy auttaa yrityksiä havaitsemaan ja kohtaamaan ympäristön                 muutokset sekä hyödyntämään niiden tarjoamat mahdollisuudet .
    Asioiden pitäminen selkeinä ja yksinkertaisina pienentää ihmisen muutoksia kohtaan         tuntemaa epävarmuutta ja nopeuttaa tuloksien aikaansaamista. Perustotuudet ovat aina     yksinkertaisia

Olten Oy on erikoistunut  kehittämään yrityksissä erityisesti

    Hankintetoimea
   
Kansainväliisen hankintatoimen osaaminen on ratkaiseva menestystekijä yhä           useammalle  Suomalaiselle yritykselle. Olten Oy autta asiakasyrityksiä                   kehittämään toimivan ja tehokkaan hankintastrategian ja toteuttamaan sitä.
    MaRu kehitysohjelma on kehitetty yhteistyössä EA-Projects Oy:n kanssa

    Tehostamaan pääoman käyttöä 
   
Olten CapRat kehitysohjelman avulla vapautetaan laiskat pääomaerät                     tehokkaaseen työhön, jonka seurauksena tuottavuus kohoaa, laatu ja palvelu         paranevat.

    Liiketoiminnan suunnittelussa
   
Olten analyysit mahdollistavat yrityksen todellisen tilan luotettavan selvittämisen.
    Täydellinen analyysi tunnuslukuineen, terveystodistuksinee varmistaa toimien         tehokkuuden. Yrityksen arvonmääritykset usealla menetelmällä                             helpottavat yrityskauppojen huolellista toteutusta.
   
    Kansainvälistymistä
   
Avustamme parhaiden mahdollisten kansainvälisten hankintalähteiden                     hyödyntämisessä. Kokonaistaloudellinen lähestymistapa, jossa                             laatukustannukset kaikilta osin ovat mukana, helpottavat kansainvälisen                 partnerin sopivuuden arviointia.