k1k10loku
     YRITYS

      KOTI


      PALVELUT


      YRITYS


      ASIANTUNTIJAT


      YHTEYSTIEDOT     OLTEN OY

OLTEN OY

Olten Oy on vuonna 1997 perustettu asiantuntijayritys, joka palvelee asiakasyritysten omistajia ja johtoa.

Menestyminen nykyisessä liiketoimintaympäristössää edellyttää yritysten johdolta ja omistajilta aikaisempaa suurempaa valmiutta muutoksiin. Strategisen johtamisen tarkoitus on mahdollisuuksien luominen. Muutokset sekä yrityksessä että ympäristössä ovat toivottavia, koska vain muutosten avulla syntyy mahdollisuuksia.

Strasteginen suunnittelu on hyödyllistä, kun yritystä pitää suunnata muuttuvaan ympäristöön. Suunnittelun tuottamat aikomukset eivät toteudu jos yritystä  ei ole valmennettu muutokseen. Muutoksen suunnan selkeyttäminen on tärkeää, koska ihmiset ovat usein erimielisiä tai epävarmoja muutoksen suunnasta tai ihmettelevät, onko merkittäviä muutoksia todellakin tarpeen toteuttaa.
Kun suunta on selvillä, saatetaan päästä eroon kyvyttömyydestä tehdä päätöksiä ja välttyä aikaa vieviltä hankalilta keskusteluilta.

Olten Oy räätälöi kehitysohjelmat yhdessä asiakasyritysten kanssa. Olten analyysit selvittää yrityksen ja sen kilpailijoiden taloudellisen tilan analysoi toimialan kehitystä ja yrityksen mahdollisuuksia.

Olten Oy avustaa kehitysohjelmien täytäntöönpanossa ja niiden viestimisessä henkilöstölle. Autamme henkilöstöa ymmärtämään uudet suuntviivat ja sitoutumaan niihin.


"On olemassa kolmenlaisia yrityksiä - niitä jotka saavat asiat tapahtumaan, niitä jotka seuraavat asioiden tapahtumista, ja niitä jotka ihmettelevät mitä on tapahtunut" Mihin ryhmään sinun yrityksesi kuuluu?